Lekári

MUDr. Michal Alexejenko

Je renomovaný odborník na endodonciu. Jeho doménou je ošetrenie koreňových kanálikov pod mikroskopom. Mikroskopickej endodoncii sa venuje od roku 2007. Aktívne prednáša na tému endodoncie doma aj v zahraničí. Súčasne sa venuje CAD/CAM technológiám v stomatológii a protetickému ošetrovaniu. Spolu s  Dr. Babčanom založili  v roku 2013 DENTLY Academiu, ktorá je  v súčasnosti renomovanou vzdelávacou inštitúciou v oblasti praktického  aj teoretického vzdelávania zubných lekárov na Slovensku aj v Českej republike. DENTLY Academia pozýva  do nášho regiónu ako prednášajúcich mnohých  významných stomatologických odborníkov z celého sveta.

MUDr. Juraj Babčan

Špecializuje sa na dentoalveolárnu chirurgiu, zubnú implantológiu a parodontológiu. Spolupracuje s renomovanými stomatologickými pracoviskami v celej Európe  a zároveň sa ako prednášajúci venuje viacerým témam v odbore zubnej implantológie nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.   Je dlhoročným prezidentom ITI /International Team for Implantology/ a členom výboru  Slovenskej Parodontologickej Spoločnosti. Spolu s  Dr. Alexejenkom založili  v roku 2013 DENTLY Academiu, ktorá je  v súčasnosti renomovanou vzdelávacou inštitúciou v oblasti praktického  aj teoretického vzdelávania zubných lekárov na Slovensku aj v Českej republike. DENTLY Academia pozýva  do nášho regiónu ako prednášajúcich mnohých  významných stomatologických odborníkov z celého sveta.

MDDr. Vladimíra Bejdová

Primárnu náplň jej práce tvoria estetické rekonštrukcie chrupu, ktorá zahŕňajú úpravy neesteticky vyzerajúcich zubných výplní, anatomickú modeláciu zubov, či zmenu ich tvaru. V rovnakej miere sa zameriava aj na protetické náhrady výrazne deštruovaných či chýbajúcich zubov. Venuje sa tiež mikroskopickej stomatológii, ktorá zaručuje presnosť pri rôznych typoch zákrokov. Pri svojej práci postupuje minimálne invazívnym prístupom s ohľadom na zachovanie čo najväčšieho množstva zubného tkaniva.

MUDr. Lukáš Comba, PhD.

Jeho hlavnou špecializáciou je mikroskopická endodoncia / venuje sa jej  už od roku 2009 / a jeho pedantnosť a precíznosť sú zárukou najvyššej odbornosti pri tomto type ošetrenia.  Venuje sa tiež protetickej a estetickej stomatológii, kde v každodennej praxi využíva poznatky nadobudnuté počas doktorandského štúdia na Karlovej Univerzite v Prahe zameraného na opravy  kompozitných výplní. Je mimoriadne obľúbený aj medzi našimi najmenšími pacientmi.

MUDr. Eva Čačová

Jej hlavným zameraním je protetika – od snímateľných náhrad, koruniek a mostíkov až po rozsiahle protetické rekonštrukcie kotvené na zuby a na zubné implantáty. Pri práci využíva najnovšie poznatky z oblasti protetickej stomatológie. Významnú časť svojej praxi venuje CAD/CAM technológiám.  Jej odbornou náplňou je aj estetická stomatológia a zameranie sa na detských pacientov. Komplikované ošetrenia  v celkovej anestézii patria taktiež medzi jej stomatologické špecializácie.  Je dlhoročnou členkou  ITI / International Team for Implantology /. 

MUDr. Andrea Mrázová PhD.

Špecializuje sa na protetiku  – od výroby koruniek, mostíkov až po snímateľné náhrady. Počas svojej dlhoročnej praxe sa zaoberala aj parodontológiou a ochoreniami čeľustného kĺbu. Túto problematiku podrobne študovala počas svojho doktorandského štúdia na Stomatologickej klinike LF UK v Bratislave. Venuje sa aj detským pacientom, ktorý k nej radi prichádzajú s úsmevom späť.

Naše dentálne hygieničky

Eva Drahošová

Jej  úlohou je urobiť pacientovi precíznu dentálnu hygienu s využitím najmodernejších metód a technológii a  naučiť  ako sa starať o ústnu dutinu počas celého života. Venuje sa pacientom po rozsiahlych chirurgických aj protetických rekonštrukciách chrupu a vykonáva preventívnu, edukačnú a liečebnú starostlivosť v oblasti ústnej hygieny. Špecializuje sa aj na viaceré druhy bieliacich zubných techník.  Medzi pacientov, ktorí sa k nej vždy radi vracajú patria aj deti a  ich rodičia, ktorých vedie nielen k správnemu výživovému protokolu ale aj k správnemu čisteniu zubov a preventívnej starostlivosti o ne.

Mgr. Alexandra Krivánska

Odborníčka na dentálnu hygienu, ktorá v spolupráci s našimi  zubnými  lekármi sa   stará o hygienu Vašej ústnej dutiny.  Vykonáva preventívnu, edukačnú a liečebnú starostlivosť v oblasti ústnej hygieny. Zameriava sa na parodontologických a implantologických pacientov, a vykonáva tiež bielenie a estetické úpravy  zubov.  V našej klinike tiež ošetruje našich najmenších pacientov, keďže títo vyžadujú osobitný prístup.

Mgr. Michaela Solárová

Venuje sa dentálnej hygiene, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou komplexnej zubnej starostlivosti so zameraním na moderný švajčiarsky koncept Guided Biofilm Therapy. V rámci tohto konceptu je liečba minimálne invazívna, s najvyššou úrovňou komfortu, bezpečnosti a účinnosti. Okrem toho sa špecializuje na overený a účinný spôsob bielenia zubov s použitím dentálneho laseru.Minimálne invazívna laserová terapia je jej doménou aj v liečbe ďalších ochorení parodontu, ktoré spadajú do kompetencie dentálnej hygieničky a v spolupráci so zubným lekárom sa venuje aj náročnejším ošetreniam v dutine ústnej.Profesionálne a individuálne pristupuje nielen ku dospelým, ale aj k detským pacientom a precízna starostlivosť o ich chrup a pohodlie je pre ňu prioritou.

Manažérka

Mgr. Petra Vaňová

Od roku 2017 pôsobí v DENTLY ako manažér kliniky. Zabezpečuje bezproblémový chod kliniky, komunikáciu s klientmi,  vedenie tímu a určovanie postupov pri riešení vzniknutých situácii. Jej dynamický, spoľahlivý a zodpovedný prístup oceňujú aj naši klienti.